Program transnacionalne saradnje Interreg Dunav 2014-2020

Opći cilj programa je promocija ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u Podunavlju. Kako bi bio postignut viši stepen teritorijalne integracije vrlo heterogenog područja Podunavlja, Program djeluje kao pokretač politika sa ciljem rješavanja zajedničkih izazova i potreba u specifičnim područjima u kojima se očekuje da transnacionalna saradnja ostvari konkretne rezultate.

Upravljačko tijelo programa je Ministarstvo nacionalne ekonomije Mađarske sa sjedištem u Budimpešti. Nacionalno tijelo u BiH koje koordinira provođenje programa zajedno s ostalim državama učesnicama je Direkcija za evropske integracije.

Prvi poziv: Lista odobrenih projekata sa partnerima iz BiH

Drugi poziv: Lista odobrenih projekata sa partnerima iz BiH

Treći poziv: Lista odobrenih projekata sa partnerima iz BiH

Interaktivna publikacija o rezultatima projekata prvog poziva za Dunavski program

Za više detalja posjetite web stranicu Programa 

Kontakt osobe u Direkciji za evropske integracije:

Lejla Šadinlija
lejla.sadinlija@dei.gov.ba

+387 33 255 005 

Bojana Matić-Ostojić
bojana.matic-ostojic@dei.gov.ba

+387 33 203 091

S ciljem efikasne provedbe Programa, državnim tijelima u zemljama korisnicama Programa, na raspolaganju su projekti tehničke pomoći.

U BiH to je:

Naziv projekta

Trajanje

Vrijednost projekta (EUR)

Svrha

Projekat tehničke pomoći za državnu kontakt tačku u Bosni i Hercegovini

(DTP TA/13 – NCP BiH) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa

69 mjeseci

(2018-2023)

255.484,71

 217.162,00 (EU grant)

38.322,71 (doprinos BiH)

Podrška efikasnoj provedbi Programa; podrška aplikantima i korisnicima i jačanje njihovih kapaciteta za učešće u Programu; jačanje administrativnih kapaciteta Direkcije u ulozi državnog tijela u provedbi Programa; podrška vidljivosti i promocija Programa.