Програм транснационалне сарадње Interreg Danube 2014-2020

Општи циљ програма је промоција економске, социјалне и територијалне кохезије у Подунављу. Како би био постигнут виши степен територијалне интеграције врло хетерогеног подручја Подунавља, Програм дјелује као покретач политика са циљем рјешавања заједничких изазова и потреба у специфичним подручјима у којима се очекује да транснационална сарадња оствари конкретне резултате.

Управљачко тијело програма је инистарство националне економије

Мађарске са сједиштем у Будимпешти. Национално тијело у БиХ које координира провођење програма заједно с осталим државама учесницама је Дирекција за европске интеграције.

Први позив: Листа одобрених пројеката са партнерима из БиХ

Други позив: Листа одобрених пројеката са партнерима из БиХ

Трећи позив: Листа одобрених пројеката са партнерима из БиХ

За више детаља посјетите wеб сајт Програма 

Контакт особе у Дирекцији за европске интеграције:

Лејла Шадинлија                                                                        

lejla.sadinlija@dei.gov.ba                                                           

+387 33 255 005

 

Бојана Матић-Остојић 

+387 33 203 091

С циљем ефикасног спровођења Програма, државним тијелима у земљама корисницама Програма, на располагању су пројекти техничке помоћи.

У БиХ то је:

Назив пројекта

Трајање

Вриједност пројекта (ЕУР)

Сврха

Пројекат техничке помоћи за државну контакт тачку у Босни и Херцеговини

(DTP TA/13 – NCP BiH) у оквиру Дунавског транснационалног програма

69 мјесеци

(2018-2023)

255.484,71

 217.162,00 (ЕУ грант)

 38.322,71 (допринос БиХ)

 

 

Подршка ефикасном спровођењу Програма; подршка апликантима и корисницима и јачање њихових капацитета за учешће у Програму; јачање административних капацитета Дирекције у улози државног тијела у спровођењу Програма; подршка видљивости и промоција Програма.