Интеррег МЕД - Објављен 4. позив за модуларне пројекте

Интеррег МЕД - Објављен 4. позив за модуларне пројекте

Четврти позив у оквиру Интеррег МЕД програма је отворен за пројекте у оквиру програмске приоритетне осе Енергетска ефикасност у зградарству(2, С.Ц.2.1.)и Обновљива енергија(С.Ц.2.2.), са циљем капитализације остварених резултата у оквиру завршених пројеката овог програма.

Позив је отворен од 01.10.2020. до 15.12.2020. године.

Индикативна финансијска алокација за овај позив износи око 4 милиона евра (ЕРДФ+ИПА+национално суфинансирање). За ИПА партнере на располагању је 400.000 евра.

Више информација можете наћи на сљедећем линку: https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls-for-projects/fourth-call-for-modular-projects/