Интеррег МЕД - Објављен Пети позив за модуларне пројекте

Интеррег МЕД - Објављен Пети позив за модуларне пројекте

Са циљем капитализације остварених резултата завршених пројеката, објављен је Пети позив у оквиру Интеррег МЕД програма за пројекте обухваћене сљедећим програмским приоритетним осама:

С.О.1.1 “Повећати транснационалну активност иновативних кластера и мрежа кључних сектора у медитеранском подручју“

С.О.2.3 “Повећати капацитет коришћења транспортних система са ниском емисијом угљика и мултимодалним конекцијама унутар система“

С.О.3.1 “Побољшати развој обалног и поморског туризма на медитеранском подручју“

 С.О.3.2 “Одржати биолошку разноликост и природне екосистеме јачањем управљања и умрежавања заштићених подручја“.

Позив је отворен од 01.02.2021. до 15.04.2021. године. Заједнички секретаријат Програма организоват ће вебинар за потенцијалне апликанте 12.02.2020. године.

Индикативна финансијска алокација за овај позив је око 4,6 милиона евра (ЕРДФ+ИПА+национално суфинансирање). За ИПА партнере на располагању је 600.000 евра.

Више информација можете наћи на сљедећем линку: https://interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/5th-call-for-modular-projects-restricted-for-transfer-and-mainstream-projects/