Јавни позив цивилном друштву за учешће у консултацијама  о кратким приједлозима акција програма Вишедржавна ИПА 2021-2022

Јавни позив цивилном друштву за учешће у консултацијама о кратким приједлозима акција програма Вишедржавна ИПА 2021-2022

Дирекција за европске интеграције/Канцеларија Државног ИПА координатора (ДИПАК) позивају цивилно друштво у Босни и Херцеговини, укључујући академску заједницу, експерте и друштвене партнере, на учешће у консултацијама о иницијалним кратким приједлозима акција програма Вишедржавна ИПА 2021-2022.  

Европска комисија доставила је приложених 27 кратких приједлога акција у оквиру програма Вишедржавна ИПА 2021/2022:

 

§  Window 1 /Rule of Law, Fundamental Rights and Democracy

·        Support to Border Security

·        Civil Society Facility (CSF) and Media programme 2021-2023

·        Protection sensitive migration governance in the Western Balkans

·        Support to the fight against Serious and Organised Crime

·        Supporting Evidence-Based Policy-Making on Justice System Performance and Anticorruption in the Western Balkans and Turkey

·        Regional Roma Action in Western Balkans and Turkey

·        Support to the fight against Terrorism and Countering and Preventing Violent Extremism

 

§  Window 2 / Good governance, EU acquis alignment, good neighbourly relations and strategic communication

·        EU support to confidence-building in the Western Balkans

·        Governance of public finances and economic reforms

·        Support to the Regional School of Public Administration (ReSPA)

·        Strategic Communication about the European Union

 

§  Window 3 / Green agenda and sustainable connectivity

·        Prevention, Preparedness and Response to Natural Disasters in the Western Balkans and Turkey

·        EU4 Connectivity, Green and Digital Transition through the Western Balkans Investment Framework (WBIF)

·        Western Balkans Regional Energy Efficiency Programme (REEP) and Green for Growth Fund (GGF)

·        The Western Balkans Guarantee Facility

 

§  Window 4 / Competitiveness and inclusive growth

·        Capacity building of veterinary and plant health services in the Western Balkans

·        Support to Competitiveness and Sustainability in the Western Balkans and Turkey

·        Support for private sector under the Western Balkans Enterprise Development and Innovation Facility (WB EDIF)

·        Participation of the Western Balkans in International Tests

·        Strengthening Social Protection, Health and Employment Systems and Policies in the Western Balkans with Socieux +1

·        Competitive and Sustainable Regional Tourism in the Western Balkans

Своје коментаре и сугестије на кратке приједлоге акција програма Вишедржавна ИПА 2021-2022 можете доставити на имејл адресу: naida.dilic@dei.gov.ba, најкасније до 18.01.2021. године.