Јавни позив за достављање радова за избор најбоље новинарске приче о процесу приступања БиХ у ЕУ за 2023. годину

Јавни позив за достављање радова за избор најбоље новинарске приче о процесу приступања БиХ у ЕУ за 2023. годину

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕ НОВИНАРСКЕ ПРИЧЕ О ПРОЦЕСУ

                                 ПРИСТУПАЊУ БиХ У ЕУ ЗА 2023. ГОДИНУ

Дирекција за европске интеграције, у сарадњи са Друштвом новинара БиХ, објављује Јавни позив за достављање радова за избор најбоље новинарске приче о процесу приступања БиХ у ЕУ за 2023. годину. Јавни позив за достављање радова је отворен од 31.10.2022.  године до 31.3.2023. године.

Планирана је додјела награда  у двије категорије:

1.      Најбољи ТВ, видео или радијски новинарски прилог

2.      Најбољи писани новинарски текст

Најбољи радови у обје категорије ће бити награђени лаптоп рачунаром. Награде ће бити уручене у оквиру обиљежавања Дана Европе и Европске седмице у БиХ у мају 2023. године.

На Јавни позив се могу пријавити новинарски радови објављени у медијима у БиХ у периоду од дана објаве јавног позива (31.10.2022) до његовог затварања (31.3.2023). Радове може пријавити аутор лично или именовани представник медија.

Радови се достављају e-mailom на адресу novinarska_nagrada@dei.gov.ba, са назнаком “За награду за најбољу новинарску причу“. Пријава треба да садржи податке о аутору (име и презиме, назив медија у којем је прича објављена и контакт подаци) и web линк на објављени текст, односно аудио/видео причу или скенирану копију текста објављеног у принтаном медију. Ако аудио/видео прича није објављена на интернет страници потребно ју је доставити користећи  Google Drive, уз уредничку потврду о објави аудио/видео приче у медију.

Пријављени радови требају се бавити процесом приступања БиХ у ЕУ и његовим утицајем на трансформацију правног, политичког и економског система и живот грађана у БиХ. Тема награде укључује сљедеће подтеме: приоритети у процесу приступања (Мишљење Европске комисије о захтјеву за чланство у ЕУ,  Аналитички извјештај и Извјештај о БиХ, спровођење и примјена Споразума о стабилизацији и придруживању, усклађивање активности институција у извршавању обавеза у процесу европских интеграција, преузимање правних прописа ЕУ у законодавство у БиХ и његова примјена, превођење правних аката у процесу европских интеграција, финансијска помоћ ЕУ Босни и Херцеговини у процесу приступања (Инструмент претприступне помоћи - ИПА, укључујући програме територијалне сарадње и вишедржавну ИПА-у; Инвестициони оквир за западни Балкан, програми ЕУ итд.).

Одлуку о избору најбоље новинарске приче доноси стручни жири који се састоји од шест чланова (три члана из Друштва новинара БиХ и три из Дирекције за европске интеграције), а у избору ће поступати по сљедећим критеријумима:

•          Избор теме и повезаност с утицајем процеса приступања БиХ у ЕУ на трансформацију правног, политичког и економског система и живот грађана у БиХ, по могућности на основу конкретних примјера

•          Начин презентовања чињеница и података (одабир новинарског угла и коришћење чињеница и више извора, аналитички приступ)

•          Ауторски стил, односно аудио-визуелна презентација

•          Процјена позитивног ефекта на публику у смислу боље информисаности јавности о користима и изазовима које приступање и чланство у ЕУ носи за грађане и/или државу

•          Поштовање принципа и етичких норми извјештавања.

Распон бодова појединачно за сваки од наведених критеријума је од 0 до 10, а рад може укупно освојити 50 бодова.

На Јавни позив се не могу пријавити радови чији су аутори чланови Друштва новинара БиХ који су чланови стручног жирија за додјелу награде, нити они могу пријавити радове у својству именованог представника медија.

Аутори радова које стручни жири изабере као најбоље биће директно информисани путем e-maila.

Новинарски радови требају бити достављени на једном од службених језика у БиХ. Радови не смију рефлектовати и упућивати на увреде и говор мржње, расну, полну, вјерску и сваки други облик дискриминације. Дирекција, као организатор избора, задржава право да дисквалификује такве радове без објашњења. Дирекција, такође, задржава право да не додијели награду или награду у једној од категорија, ако пријављени радови не буду у складу с утврђеним критеријумима и условима.

Дирекција ће поштовати права аутора, уз задржавање права коришћења (публиковања/емитовања) достављених радова. При свакој дистрибуцији радова, Дирекција ће нагласити име аутора и медија у којем је рад објављен.

Све додатне информације могу се добити на e-mail: novinarska_nagrada@dei.gov.ba или на број телефона: 033 255 315.