Одговори на додатна питања из Упитника

Економски критеријуми

Политички критеријуми

Поглавље 1 Слободно кретање робе

Поглавље 2 Слободно кретање радника

Поглавље 3 Пословно настањивање и слобода пружања услуга

Поглавље 4 Слободно кретање капитала

Поглавље 5 Јавне набавке

Поглавље 6 Право привредних друштава

Поглавље 7 Право интелектуалног власништва

Poglavlje Поглавље 8 Политика конкуренције

Поглавље 9 Финансијске услуге 

Поглавље 10 Информационо друштво и медији

Поглавље 11 Пољопривреда и рурални развој

Поглавље 12 Сигурност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика

Поглавље 13 Рибарство

Поглавље 14 Транспортна политика

Поглавље 15 Енергија

Поглавље 16 Порези

Поглавље 17 Економска и монетарна политика

Поглавље 18 Статистика

Поглавље 19 Социјална политика и запошљавање

Поглавље 20 Подузетништво и индустријска политика

Поглавље 21 Трансевропске мреже

Поглавље 22 Регионална политика и координација структурални инструменти

Поглавље 23 Правосуђе и основна људска права

Поглавље 24 Правда, слобода и сигурност

 Поглавље 25 Наука и истраживање

Поглавље 26 Образовање и култура

Поглавље 27 Околиш

Поглавље 28 Заштита потрошача и здравља

Поглавље 29 Царинска унија

Поглавље 30 Вањски односи

Поглавље 31 Вањска, сигурносна и одбрамбена политика

Поглавље 32 Финансијска контрола

Поглавље 33 Финансијске и буџетске одредбе