Отворен 3. позив за подношење приједлога пројеката у оквиру ИПA II Програма прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – Црна Гора 2014 - 2020

Отворен 3. позив за подношење приједлога пројеката у оквиру ИПA II Програма прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – Црна Гора 2014 - 2020

Делегација Европске уније у Босни и Херцеговини данас је објавила 3. позив за достављање приједлога пројеката у оквиру ИПA II Програма прекограничне сарадње Босна и Херцеговина - Црна Гора 2014 - 2020 те позива потенцијалне апликанте да поднесу приједлоге пројеката најкасније до 09.02.2021. године у 16 часова. Објава позива и сви неопходни документи (Упутство за апликанте, Aпликациони формулар с анексима као и остали релевантни документи) могу ce преузети на сљедећем линку и веб страницама:

http://europa.ba/?page_id=320

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

www.dei.gov.ba

www.kei.gov.me

www.cbc.bih-mne.org

Информативна сесија у вези с овим позивом биће организована у онлајн форми 12.01.2021. године у 11 часова.