Отворени позив представницима цивилног друштва за учешће у раду Одбора за праћење провођења ИПА-е

Отворени позив представницима цивилног друштва за учешће у раду Одбора за праћење провођења ИПА-е

Уред Државног ИПА координатора (ДИПАК) позива представнике цивилног друштва; организације цивилног друштва, академску заједницу, професионална удружења, социјалне партнере, медије и заинтересовану јавност да учествују у раду 5. сједнице Одбора за праћење провођења ИПА-е (IPA Monitoring Committee). У раду састанка ће учествовати надлежни представници институција из Босне и Херцеговине, други донатори, сарадници из Делегације Европске уније и Европске комисије, под копредсједавањем Државног ИПА координатора и шефице одјела DG NEAR у чијој надлежности је провођење националног програма ИПА-е.

Састанак ће се одржати у онлајн формату, путем Zoom Professional платформе, у уторак, 10.11.2020. године са почетком у 10 часова. Линк за састанак ће бити благовремено достављен учесницима чије ће пријаве бити прихваћене. Дневни ред састанка је ОВДЈЕ.

Услов за учешће у раду састанка је претходно искуство у консултацијама везано за планирање/ програмирање ИПА-е или у провођењу појединих пројеката финансираних из ИПА-е, што се доказује доставом одговарајућих података о референцама. Позив ће бити затворен по пријему првих 20 пријава које буду испуњавале наведени услов, најкасније до 02. 11.2020. Податке (име и презиме, организација, докази о испуњавању услова) је потребно доставити на имејл- адресу: naida.dilic@dei.gov.ba