Poziv organizacijama civilnog društva na informativne sastanke o IPA III 2021 - 2027

Poziv organizacijama civilnog društva na informativne sastanke o IPA III 2021 - 2027

Дирекција за европске интеграције и Канцеларија ДИПАК позивају организације цивилног друштва да учествују на информативним састанцима о ИПА III у Сарајеву и Мостару, који ће бити одржани у децембру 2019. године.

Информације о новом инструменту претприступне помоћи за период 2021-2027 (ИПА III) презентоват ће представник Делегације Европске уније Ричард Маша (Richard Máša) и представници Дирекције за европске интеграције.  

 

У Сарајеву ће ИПА III информативни састанак бити одржан у петак, 06. 12. 2019.  у 11 часова, у Великој сали (амфитеатру) Парламентарне скупштине БиХ.

Тачан датум и вријеме одржавања ИПА III информативног састанка у Мостару биће накнадно објављени.

С обзиром на ограниченост простора, максималан број учесника, представника организација цивилног друштва предвиђених за сесију у Сарајеву је 20, а за сесију у Мостару пет.

Сваку пријављену организацију цивилног друштва може представљати максимално један учесник.

Све заинтересоване организације цивилног друштва своје учешће на састанцима у Сарајеву или Мостару могу пријавити путем имејла на адресу  naida.dilic@dei.gov.ba

Позив ће бити затворен по пријему горе наведеног броја пријава за сваку локацију.