Позив за попуну онлајн упитника за будући ЦБЦ програмХрватска-БиХ-Црна Гора

Позив за попуну онлајн упитника за будући ЦБЦ програмХрватска-БиХ-Црна Гора

У оквиру припреме новог Интеррег ИПА програмапрекограничне сарадње Хрватска - Босна и Херцеговина-Црна Гора, у току су јавне консултације како би билиодабрани релевантни циљеви и подручја за финансирање у периоду 2021-2027. Позивамо све заинтересоване циљнегрупе и општу јавност да допринесу тематскојконцентрацији и стицању најбољег могућег увида у потребеи потенцијале програмског подручја тако што ће попунитиупитник доступан на linku до 31. маја 2021.