Публикације из превођења

Документ преглед
Методологија за превођење и редактуру превода прописа у БиХ на енглески језик Методологија за превођење и редактуру превода прописа у БиХ на енглески језик преглед
Приручник за превођење правних прописа у Босни и Херцеговини на енглески језик Приручник за превођење правних прописа у Босни и Херцеговини на енглески језик преглед
Смјернице за превођење докумената у процесу европских интеграција на енглески језик Смјернице за превођење докумената у процесу европских интеграција на енглески језик преглед
Терминолошки рјечник европских интеграција Терминолошки рјечник европских интеграција преглед