УРБАЦТ IV - отворен први позив за достављање пројектних приједлога

УРБАЦТ IV - отворен први позив за достављање пројектних приједлога

Босна и Херцеговина је у новом програмском периоду 2021-2027, заједно с осталим земљама корисницима ИПА програма у регији, добила прилику да учествује у програму међурегионалне сарадње УРБАЦТ IV. Програм обухвата 27 држава Европске уније, те Швајцарску, Норвешку и земље кориснике ИПА-е; Албанију, Црну Гору, Србију, Сјеверну Македонију и Босну и Херцеговину. УРБАЦТ IV  је усмјерен на интегрисани урбани развој у градовима путем умрежавања, размјене искустава и добрих пракси у циљу побољшања урбаних политика и јачања кохезијске политике у урбаним срединама.

Први позив у оквиру овог Програма је објављен 9. јануара и биће отворен до 31. марта 2023. Све информације о позиву са пратећим документима и датумима вебинара (17. и 19. јануар, 7. фебруар и 7. март) у циљу промоције позива доступне су на линку: https://urbact.eu/get-involved.