Interreg IPA програм прекограничне сарадње Хрватска-Босна и Херцеговина-Црна Гора 2014-2020

Општи циљ Програма је јачање социо-економског развоја програмског подручја путем интервенција у областима здравства и социјалне заштите, околиша и заштите природе, превенције ризика, одрживе енергије и развоја одрживог туризма и пословног окружења.


Управљачко тијело Програма је Агенција за регионални развој Републике Хрватске са сједиштем у Загребу, која води имплементацију Програма у сарадњи са надлежним институцијама у све три земље учеснице: Министарство регионалног развоја и ЕУ фондова у Хрватској, Министарство иностраних послова и европских интеграција у Црној Гори и Дирекција за европске интеграције у Босни и Херцеговини.

Средства на располагању: 57,15 милиона евра (28,8 милиона еура из ERDF-а (Европски фонд за регионални развој) и 28,8 милиона еура из IPA-е (Инструмент за претприступну помоћ) + национално кофинансирање = укупно 67,24 милиона евра.

Тематски приоритети

1.       Јачање јавног здравства и социјалне заштите са циљем побољшања услуга у пољу јавног здравства и социјалне бриге преко граница,

2.       Заштита околиша, побољшање превенције од ризика и промоција одрживе енергије и енергетске ефикасности са циљевима: промоција и побољшање заштите природе и околиша и руковођење системима за превенцију ризика и промоција кориштења обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности,

3.       Допринос развоју туризма и заштити културног и природног насљеђа са циљевима: јачање и уношење разноликости у туристичку понуду кроз прекогранични приступ и омогућавање бољег управљања и самоодрживог кориштења културног и природног насљеђа.

4.       Јачање конкурентности и развој пословног окружења у програмском подручју са циљем: јачање инстуционалне инфраструктуре и услуга у сврху побољшања конкурентности и развоја пословног окружења у програмском подручју

5. Tехничка помоћ

За више детаља погледати: http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu

Први позив - ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА СА БИХ ПАРТНЕРИМА

Други позив - ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА СА БИХ ПАРТНЕРИМА

Контакт тачка у Дирекцији за европске интеграције:

Марина Каваз - Сиручић
+387 33 255 025
Информацију за бх. кориснике грантова о ослобађању од плаћања ПДВ-а преузмите овдје.

С циљем ефикасног спровођења Програма, државним тијелима у земљама корисницама Програма, на располагању су пројекти техничке помоћи.

У БиХ то је:

Назив пројекта

Трајање

Вриједност пројекта (ЕУР)

Сврха

„Подршка имплементацији Интеррег ИПА Програма прекограничне сарадње Хрватска-БиХ-Црна Гора 2014-2020“

(ХР-БА-МЕ296)

95 мјесеци

(2015-2023)

633.650

538.602,50 (ЕУ грант)

95.047,50 (допринос БиХ)

Подршка ефикасној проведби Програма; подршка апликантима и корисницима и јачање њихових капацитета за учешће у Програму; јачање административних капацитета Дирекције у улози државног тијела у проведби Програма; подршка видљивости и промоција Програма.