Управљање пројектним циклусом и припрема пројеката за потребе програмирања претприступне помоћи Европској унији

Управљање пројектним циклусом и припрема пројеката за потребе програмирања претприступне помоћи Европској унији

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ОБУКЕ 03. - 04.12.2020.

МЕТОДА ИЗВОЂЕЊА ОБУКЕ: ЊЕБИНАР

РОК ЗА ПРИЈАВУ УЧЕШЋА 30.11.202

1. Пројекти и програми као окоснице промјена

2. Улога програма и пројеката као инструмената за имплементирање политика у управи у БиХ

3. Програмирање претприступне помоћи ЕУ

• Управљање пројектним циклусом (ПЦМ)

 • Документи и процеси у фази програмирања

• Институционални устрој

• Улога стратегија

• Секторски приступ

• Развој пројеката

• Кључне анализе и развој интервентне логике (ЛФ)

• Образац пројекта и Образац пројектног задатка (Термс оф Референце - ТоР)

4. Буџет

• Препоруке за израду

• Структура буџета