WB - Edif

Основне информације:

ЕDIF представља заједничку иницијативу Европске уније, међународних финансијских институција, билатералних партнера и јавних институција из земаља Западног Балкана. У рад платформе укључено је 27 међународних, регионалних и локалних актера, укључујући Европску инвестициону банку (EIB), Европски инвестиони фонд (EIF), Европску банку за обнову и развој (EBRD), Свјетску банку (WB), OECD, KfW, DEG, OeEB и Републику Италију. Програм је усмјерен на подршку економском развоју у седам земаља Западног Балкана: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Сјеверна Македонија, Црна Гора, Србија, и Косово*.

ЕDIF је усмјерен на подршку малим и средњим предузећима (МСП) кроз побољшање могућности за приступ финансијама те развој одрживог тржишта ризичног капитала дугорочно. ЕDIF, такође, промовише реформе за креирање неопходног окружења које подржава развој малих и средњих предузећа.

Генерално управљање ЕDIF-ом је повјерено ЕDIF савјетодавној групи (ПАГ), коју чине представници међународних финансијских институција, билатералних донатора и јавних институција из земаља корисника. Ово тијело доноси стратешке одлуке везане за имплементацију ЕDIF -а.

 

Структура ЕDIF-а:

 

ЕDIF чине четири стуба:

 

Стуб 1: Капитално финансирање

 

Унутар овог стуба доступна су два капитална фонда од којих је један намијењен иновативним предузећима у раним фазама развоја, а други предузећима у каснијим фазама развоја и фази експанзије: 

a) ENIF – Фонд за иновативна предузећа (Enterprise Innovation Fund)

Фондом управља South Central Ventures, а више детаља можете наћи на линку:

 http://www.wbedif.eu/for-entrepreneurs/enterprise-innovation-fund-enif/

 

b) ENEF - Фонд за развој предузећа (Enterprise Expansion Fund)

Фондом управља EBRD, а више детаља можете наћи на линку:

 http://www.wbedif.eu/for-entrepreneurs/enterprise-expansion-fund-enef/

  

Стуб 2: Кредитне гаранције за мала и средња предузећа

 

Стуб укључује гаранције и контра-гаранције финансијским посредницима на Западном Балкану за подршку малим и средњим предузећима са потенцијалом за раст. Стубом управља Европски инвестиони фонд.

 

Више детаља на линку: http://www.wbedif.eu/for-entrepreneurs/guarantee-facility/

  

Стуб 3: Кредитирање малих и средњих предузећа

 

Овај стуб је додат структури ЕDIF-а 2017. године. EBRD програм конкурентности за мала и средња предузећа је први програм који се имплементира у оквиру овог стуба (SME Competitiveness Programme). 

Стуб 4: Услуге подршке

Овај стуб омогућава свеобухватан приступ развоју приватног сектора, кроз пружање различитих механизама подршке који, заједно с инструментима финансијске подршке, доприносе креирању и расту иновативних малих и средњих предузећа високог потенцијала. Пројекте унутар овог стуба спроводе EIB, ЕBRD, Свјетска банка и OECD са циљем креирања повољне инвестиционе климе и одрживих тржишних услова који требају створити могућности за напредак малих и средњих предузећа.

Више детаља на линку: http://www.wbedif.eu/for-policy-makers/

  

Учествовање БиХ у ЕDIF-у:

 

ЕDIF је развијен у оквиру Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF) и усвојен је од стране WBIF Управног одбора у новембру 2011. године, а званично је покренут 5.12.2012. Пета годишњица програма обиљежена је у Сарајеву, у новембру 2017. Тада је представљен примјер пројекта који се узима за један од примјера најбоље праксе, а односи се на пројекат „Крајина Клас д.о.о.“ финансиран кроз ENEF фонд. Поред овог пројекта, у Босни и Херцеговини је у оквиру ENEF-а финансиран и пројекат „Добровољни пензијски фонд“. Укупна вриједност ова два пројекта износи 1,37 милиона евра.

У оквиру стуба кредитних гаранција, ЕIF је у Босни и Херцеговини потписао и уговор са ProCredit bankom d.d. укупне вриједности 20 милиона евра. Додатно, у оквиру стуба кредитирања двије трансакције укупног износа од 10 милиона евра су потписане с UniCredit bankom Бања Лука и UniCredit bankom Мостар у 2018. години.

Више информација о Инструменту можете наћи на сљедећем линку: http://www.wbedif.eu/about-wbedif/