Dnevni red i lista polaznika

2023. godina

Dokument Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuka “Vještine izvještavanja za potrebe procesa EU integracija”od 21.9.2023.godine Pregled
Dnevni red i listu polaznika obuka “Programi teritorijalne saradnje”od 14.9.2023.godine u Livnu Pregled
Dnevni red i listu polaznika obuka “Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije”od 12.– 14.9.2023.godine u Livnu Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke “Pregovanje u procesu pristupanja EU” od 31.8.2023.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke “Evropska ekonomska integracija” od 29-30.8.2023.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke “Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva” od 8-9.6.2023.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke “Vještine izvještavanja za potrebe procesa evropskih integracija” od 6.6.2023.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke “Prevođenje i redaktura pravnih propisa u procesu evropskih integracija” od 24.– 25.5.2023.godine Pregled
Dnevni red i listu polaznika obuke “Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija” od 22.5.2023.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuka “Vještine izvještavanja za potrebe procesa europskih integracija” od 18-19.5.2023. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuka “Vještine izvještavanja za potrebe procesa evropskih integracija” od 17.5.2023. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke “Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije” od 15.05.2023 Pregled
Dnevni red i listu polaznika obuke “Pregovaranje u procesu pristupanja Evropskoj uniji” od 08.05.2023.godine Pregled
Dnevni red i listu polaznika obuke “Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva” od 26.– 27.04.2023. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke “Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva” od 22. i 23.3.2023.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke “Vještine izvještavanja za potrebe procesa EU integracija” od 17.03.2023. godine Pregled
Dnevni red i listu polaznika obuke “Programi teritorijalne saradnje” od 15.03.2023. godine Pregled
Dnevni red i listu polaznika obuke “Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije” od 8-9.3.2023. godine Pregled
Dnevni red i listu polaznika obuke “Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije” od 23-24.2.2023. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije” od 14.2.2023. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija” od 10.2.2023. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Metode, načini i tehnike usklađivanja” od 7-8.2.2023. godine Pregled

2022. godina

Dokument Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Pregovaranje u procesu pristupanja EU” od 7.12.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva” od 5 - 6.12.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći EU” od 2.12.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći EU” od 23.11.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Programi teritorijalne saradnje” od 18.11.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije” od 17.11.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći EU” od 15 i 16.11.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći EU” od 8 i 9.11.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Vještine izvještavanja za potrebe procesa evropskih integracija” od 31.10.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Prevođenje i redaktura pravnih propisa u procesu evropskih integracija” od 26 - 27.10.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije” od 25.10.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Pregovaranje u procesu pristupanja Evropskoj uniji” od 21.10.2022.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva” od 18. – 19.10.2022.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Komuniciranje o procesu evropskih integracija” od 17.10.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Programi teritorijalne saradnje" od 11.10.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije" od 6.10.2022.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: "Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva" od 4 i 5.10.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Evropska ekonomska integracija" od 26. i 27.9.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija" od 23.9.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: "Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije" od 20-21.9.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: "Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije" od 15-16.9.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Programi teritorijalne saradnje” od 14.09.2022.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije" od 13.09.2022.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: "Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije" od 7-8.9.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije" od 05.09.2022.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Programi teritorijalne saradnje” od 03.06.2022.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije" od 02.06.2022.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: “Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije” od 31.05. – 01.06.2022.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: "Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije" od 17.5.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: "Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Europske unije" od 12 i 13.5.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke: "Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva" od 10 i 11.5.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije" od 23.3.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Pregovaranje u procesu pristupanja EU" od 17.3.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija" od 15.3.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva" od 9 i 10.3.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Komuniciranje o procesu evropskih integracija" od 24.2.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije" od 16 i 17.2.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Programi teritorijalne saradnje" od 15.2.2022. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Vještine izvještavanja za potrebe procesa evropskih integracija" od 11.2.2022. godine Pregled

2021. godina

Dokument Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije" od 17.12.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije" od 13. i 14.12.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva" od 09.12.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Pregovaranje u procesu pristupanja Evropskoj uniji" od 06.12.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija" od 29.11.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Programi teritorijalne saradnje" od 23.11.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Evropska ekonomska integracija" od 17. i 18.11.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći EU" od 9. i 10.11.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći" od 27 i 28.10.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: Programi teritorijalne saradnje od 29.9.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije od 23.9.2021. godinee Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: Komuniciranje o procesu evropskih integracija od 20.9.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke : Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija 15.9.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara “Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva” od 01. - 02.07.2021.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Komuniciranje o procesu evropskih integracija“ od 22.6.2021.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije“ od 16.6.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije“ od 8 i 9.6.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara "Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija" od 6.3.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Evropska ekonomska integracija“ od 26 i 27.52021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Pregovaranje u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ od 11.5.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Programi teritorijalne saradnje“ Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije“ od 20 i 21.4.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Programi teritorijalne saradnje“ od 24.3.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Komuniciranje o procesu evropskih integracija“ od 17.3.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: "Pravo Evropske unije" od 12.3.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije“ Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije od 24 i 25.2.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije“ od 22.2.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara Vještine izvještavanja za potrebe procesa evropskih integracija od 09.02.2021.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara Programi teritorijalne saradnje - 16.10.2020. godine Pregled