Dnevni red i lista polaznika

Dokument Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: Programi teritorijalne saradnje od 29.9.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije od 23.9.2021. godinee Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: Komuniciranje o procesu evropskih integracija od 20.9.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke : Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija 15.9.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara “Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva” od 01. - 02.07.2021.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Komuniciranje o procesu evropskih integracija“ od 22.6.2021.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije“ od 16.6.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije“ od 8 i 9.6.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara "Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija" od 6.3.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Evropska ekonomska integracija“ od 26 i 27.52021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Pregovaranje u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ od 11.5.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Programi teritorijalne saradnje“ Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije“ od 20 i 21.4.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Programi teritorijalne saradnje“ od 24.3.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Komuniciranje o procesu evropskih integracija“ od 17.3.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: "Pravo Evropske unije" od 12.3.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije“ Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije od 24 i 25.2.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije“ od 22.2.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara Vještine izvještavanja za potrebe procesa evropskih integracija od 09.02.2021.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara Programi teritorijalne saradnje - 16.10.2020. godine Pregled
Dnevni red obuke - Prevođenje i redaktura pravnih propisa u procesu evropskih integracija - 29.10.2020. godine Pregled
Dnevni red obuke - Pregovaranje u procesu pristupanja Evropskoj uniji - 01.12.2020. godine Pregled
Dnevni red obuke - Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programirnja pretpristupne pomoći - 03 - 04.12.2020. godine Pregled
Dnevni red obuke - Programi teritorijalne saradnje - 09.12.2020. godine Pregled
Dokument Pregled
Lista polaznika - Programi teritorijalne saradnje - 16.10.2020. godine Pregled
Lista polaznika - Prevođenje i redaktura pravnih propisa u procesu evropskih integracija - 29.10.2020. godine Pregled
Lista polaznika - Pregovaranje u procesu pristupanja Evropskoj uniji - 01.12.2020. godine Pregled
Lista polaznika - Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programirnja pretpristupne pomoći - 03 - 04.12.2020. godine Pregled
Lista polaznika - Programi teritorijalne saradnje - 09.12.2020. godine Pregled