DEI Bosna i Hercegovina
VIJEĆE MINISTARA - DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Paket proširenja

Strategija proširenja
Izvještaj o BiH
Dokumenti
Strategija proširenja

Strategija proširenja i ključni izazovi (Strategija) je jedan od dokumenata iz Paketa proširenja. Strategijа daje pregled stanja, ključnе izazovе za narednu godinu, stratešku orijentaciju politike proširenja i kratak pregled napretka koje su ostvarile države kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje. Strategija navodi na koji će način Evropska unija nastaviti pružati podršku (tehničku i finansijsku), te donosi opće preporuke i zaključke o svakoj državi kandidatkinji i potencijalnoj kandidatkinji. Strategiju najčešće prati dodatak u kojem su detaljnije iznesene ocjene i nalazi Evropske komisije o napretku u procesu pristupanja EU.

Evropska komisija je Strategiju proširenja Evropske unije (Strategija) prvi put 2015. godine definirala kao srednjoročni dokument koji obuhvata aktuelni mandat Evropske komisije. Tada je Komisija navela da su države obuhvaćene procesom proširenja ostvarile značajan napredak u mnogim oblastima tokom prethodne godine, ali su izazovi sa kojima se te države suočavaju takvi da nijedna od njih neće biti spremna da pristupi EU u mandatu aktuelne Komisije (do kraja 2019. godine). Potvrđeno je da će svaka država biti ocijenjena pojedinačno, na osnovu ostvarenog napretka. EK će i dalje insistirati na provedbi reformi i mjera, a ne samo na njihovom usvajanju. Strategijom je potvrđen pristup „rješavanja temeljnih pitanja na prvom mjestu”, prije svih, vladavine prava, temeljnih prava, jačanja demokratskih institucija, uključujući reformu javne uprave, te privrednog razvoja i konkurentnosti, koji će pridonijeti stvaranju radnih mjesta, te rastu i povećanju interesa ulagača. Odgovarajuće rješavanje „temeljnih pitanja“ je ključ za ispunjavanje kriterija za članstvo iz Kopenhagena i Madrida.

Evropska komisija je 6.2.2018. godine usvojila strategiju za "Vjerodostojnu perspektivu proširenja i pojačanu saradnju EU sa zapadnim Balkanom", potvrđujući evropsku budućnost regije kao geostrateško ulaganje u stabilnu, snažnu i ujedinjenu Evropu, temeljenu na zajedničkim vrijednostima.

Strategija ističe prioritete i oblasti zajedničke pojačane saradnje, baveći se konkretnim izazovima sa kojima se suočava zapadni Balkan, a posebno potrebu za temeljnim reformama i dobrosusjedskim odnosima. Strategija jasno navodi da su vrata Evropske unije otvorena za daljnja pristupanja kada individualne zemlje budu ispunile kriterije za članstvo. U njoj je istaknuto da Evropska komisija ne mijenja politiku proširenja - proces jeste i ostaje zasnovan na zaslugama. Svaka zemlja će biti ocijenjena shodno vlastitim postignućima. U njoj je potvrđen pristup EU koji znači da je potrebno provesti sveobuhvatne reforme u ključnim oblastima. Vladavina prava, temeljna prava i upravljanje moraju biti ojačani, funkcioniranje demokratskih institucija ozbiljno poboljšano, a reforma pravosuđa, borba protiv korupcije i organiziranog kriminala, kao i reforma javne uprave, trebaju pružiti stvarne rezultate.

U Strategiji se navodi da će EU značajno pojačati podršku procesu transformacije na zapadnom Balkanu, te da je Evropska komisija predvidjela Akcijski plan koji uključuje šest ključnih inicijativa koje se bave specifičnim područjima od interesa kako za EU, tako i za zemlje zapadnog Balkana. To su: vladavina prava, sigurnost i migracije, socioekonomski razvoj, saobraćajna i energetska povezanost, digitalna agenda, pomirenje i dobrosusjedski odnosi. Kako bi bila osigurana primjerena sredstva za podršku ovoj Strategiji i kontinuirani put ka članstvu, Evropska komisija predlaže postepeno povećanje finansiranja u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Komunikacija o politici proširenja EU-a za 2023. godinu

Komunikacija o politici proširenja EU-a za 2022. godinu

Komunikacija o politici proširenja EU-a za 2021. godinu

Komunikacija o politici proširenja EU-a za 2020. godinu

Unapređenje pristupnog procesa – Vjerodostojna perspektiva EU-a za Zapadni Balkan (2020)

Komunikacija o politici proširenja EU-a za 2019. godinu

Vjerodostojna perspektiva proširenja i pojačana suradnja EU-a sa Zapadnim Balkanom (2018)

Vjerodostojna perspektiva proširenja za 2017. godinu

Strategija proširenja za 2016. godinu

Strategija proširenja za 2015. godinu

Strategija proširenja i ključni izazovi 2014 - 2015

Strategija proširenja i ključni izazovi 2013 - 2014

Strategija proširenja i ključni izazovi 2011 – 2012

Strategija proširenja i ključni izazovi 2010 – 2011

Strategija proširenja i ključni izazovi 2009 – 2010

Strategija proširenja i ključni izazovi 2008 - 2009

Strategija proširenja i ključni izazovi 2007 - 2008

Od izvještaja o napretku do izvještaja o državi

Izvještaj o napretku je dokument u kojem Evropska komisija objavljuje informacije o napretku koji je određena država kandidatkinja ili potencijalna kandidatkinja za članstvo postigla u ispunjavanju uslova i ciljeva koje je postavila Evropska unija, kao i sažetak operativnih mjera koje je potrebno preduzeti na osnovu utvrđenih planova djelovanja.

Izvještaj je uobičajeno strukturiran prema kriterijima iz Kopenhagena (1993.), pri čemu se posebna pažnja posvećuje ocjenjivanju napretka zemlje u usklađivanju domaćeg zakonodavstva s acquis-om EU. Napredak države se mjeri na osnovu donesenih odluka, usvojenih zakona i provedenih mjera. Ovakav pristup osigurava jednak tretman u svim izvještajima i omogućava objektivnu procjenu.

Izvještaj o napretku temelji se na dostavljenim podacima države kandidatkinje - potencijalne kandidatkinje, država članica Unije, iz izvještaja Evropskog parlamenta, te podacima koje dostavljaju međunarodne i nevladine organizacije. Evropska komisija svake godine objavljuje izvještaj o napretku, a dostavlja ga Vijeću EU-a i Evropskom parlamentu, te državi na koju se izvještaj odnosi. Za Bosnu i Hercegovinu je prvi Izvještaj o napretku objavljen 2005. godine, a prethodili su mu godišnji izvještaji o procesu stabilizacije i pridruživanja (od 2002. do 2004.), te izvještaj o ispunjavanju uslova (od 1997. do 2000.).

Tokom 2003. godine urađena je Studija izvodljivosti (Feasibility Study) za otpočinjanje pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, koja je prezentirana u Izvještaju Komisije Vijeću o spremnosti Bosne i Hercegovine za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom.

Mijenjajući pristup, odnosno, uvodeći novu metodologiju izvještavanja 2015. godine, Komisija je promijenila nazive izvještaja o napretku u izvještaj o individualnim državama obuhvaćenim procesom proširenja. Razlog je uvođenje ocjena za trenutno stanje pripravnosti za članstvo i ocjena za postignuti napredak u prethodnoj godini.

Ocjene za trenutno stanje pripravnosti:

rana faza: određeni nivo pripremljenosti - umjereno pripremljen - dobar nivo pripremljenosti - dobro napredovao

Ocjene za postignuti napredak u prethodnoj godini:

nazadovanje - nije bilo napretka - određeni napredak - dobar napredak - vrlo dobar napredak

Cilj uvođenja ovog načina ocjenjivanja je omogućiti lakšu usporedbu među državama, pratiti napredak pojedinačne države kroz godine, te predstaviti transparentnost procesa pristupanja, kao i lakše kontrolirati i pratiti provedbu reformi. Također, može se koristiti i za bolje mjerenje rezultata politike proširenja i praćenje učinka Instrumenta pretpristupne pomoći EU (IPA II).

Izvještaj o BiH za 2023. godinu

Izvještaj o BiH za 2022. godinu

Izvještaj o BiH za 2021. godinu

Izvještaj o BiH za 2020. godinu

Privremeno izvješće o BiH za 2018.

Izvještaj za BiH za 2016

Izvještaj za BiH za 2015

Izvještaj o napretku BiH 2014

Izvještaj o napretku BiH 2013

Izvještaj o napretku BiH 2012

Izvještaj o napretku BiH 2011

Izvještaj o napretku BiH 2010

Izvještaj o napretku BiH 2009

Izvještaj o napretku BiH 2008

Izvještaj o napretku BiH 2007

Izvještaj o napretku BiH 2006

Izvještaj o napretku BiH 2005