Ограничени шести позив за достављање апликација за суфинансирање инвестиционих пројеката путем Инвестицијског оквира за Западни Балкан (WBIF)

Ограничени шести позив за достављање апликација за суфинансирање инвестиционих пројеката путем Инвестицијског оквира за Западни Балкан (WBIF)

Дирекција за европске интеграције БиХ - Уред Државног ИПА координатора (Уред ДИПАК) обавјештава све заинтересиране кориснике да је објављен шести позив за достављање апликација за суфинансирање инвестиционих пројеката путем Инвестицијског оквира за Западни Балкан (WБИФ), који је тренутно ограничен само на апликације из сектора Транспорт и Енергија.

Рок за доставу првог нацрта апликација/пројеката ДИПАК Уреду од стране државног ресорног министарства је 2. новембар 2020. године.

Услови за аплицирање на шести позив су:

-          у сектору за који се аплицира мора бити усвојена цјелодржавна стратегија и усвојена Јединствена листа секторских приоритетних инфраструктурних пројеката (ССПП). Обзиром да је започета и припрема Јединствене листе секторских приоритетних инфраструктурних пројеката за енергетику, било би могуће аплицирати и са енергетским пројектима уколико динамика израде ССПП-а буде одговарала роковима и критеријима унутар овог Позива.  

-          За сектор транспорта биће прихватљиве искључиво апликације које се налазе на Индикативном проширењу Основне ТЕН-Т мреже (Core Network) и уколико се пројекат налази на Јединственој листи приоритетних инфраструктурних пројеката (СПП) Босне и Херцеговине. У сектору енергије  бит ће прихватљиве апликације везане за пројекте који се налазе на СПП Босне и Херцеговине (уколико буде испуњен основни услов који се тиче усвајања Јединствене листе секторских приоритетних инфраструктурних пројеката у сектору енергије и уврштавања листе на СПП Босне и Херцеговине):

o    апликације у којима је демонстриран регионални утицај/учинак и/или

o    апликације у којима је демонстрирана перспектива убрзања процеса транзиције на чисту енергију (појединачни пројекти обновљиве енергије или енергетске ефикасности би могли задовољити овај услов) и/или

o    апликације везане за паметне енергетске мреже (eng. Smart Grids) у преносу и дистрибуцији, те паметних мјерача

-         Пројекти морају бити високог степена зрелости и приоритетни за имплементацију
-        Захтјев за грант средствима треба бити праћен кредитним аранжманом (који је у фази преговарања или је већ склопљен) између БиХ и неке од међународних финансијских институција укључених у WBIF (Европска банка за обнову и развој-ЕБРД, Европска инвестицијска банка-ЕИБ, Развојна банка Вијећа Европе-ЦЕБ, Развојна банка СР Њемачке-KfW, Свјетска банка, те Француска развојна агенција-АФД), уз размотрене финансијске могућности апликанта за задуживањем у будућности. Наведена тзв. водећа међународна финансијска институција мора изразити интерес/подршку пројекту који се предлаже и бити консултована при изради грант апликације
-         Због финансијских обавеза које се стварају, неопходно је укључивање релевантних министарстава финансија приликом аплицирања по питању могућности задуживања везано за предложени пројекат (уколико је у питању ново задужење).
Позив за суфинансирање инвестицијских пројеката у секторима околиш, дигитална и социјална инфраструктура ће бити отворен у другом дијелу 2020. године.

Више детаља о начину и смјерницама за аплицирање укључујући и формат грант апликације се могу наћи у апликационом пакету.

Детаљније информације о Инвестицијском оквиру за Западни Балкан: www.wbif.eu.

За подршку и информације при изради апликација:

WBIF Уред у БиХ:

Е-маил:   aleksandra.ploco@ificoord.eu