Позив за пријаве на обуку за учешће у Програму за дунавски регион

Позив за пријаве на обуку за учешће у Програму за дунавски регион

У циљу подршке потенцијалним корисницима средстава за учешће у пројектима Програма за дунавски регион (Danube Region Programme 2021-2027), Дирекција за европске интеграције позива заинтересоване организације/институције да се пријаве за обуку на тему управљања пројектним циклусом у пројектима транснационалне сарадње.

Тродневна радионица биће одржана од 12. до 14. 9. 2023, а о мјесту одржавања и детаљном програму рада учесници ће бити правовремено упознати.

Критеријуми за учешће на тренингу су:

·         Представник правног лица регистрованог у Босни и Херцеговини по јавном или приватном праву (институције државне, регионалне и локалне управе, тијела у јавном власништву, образовне и истраживачке установе, развојне агенције, организације цивилног друштва, фондације, асоцијације, струковна удружења, МСП итд.).

·         Релевантност области дјеловања организације - потенцијалног апликанта у односу на програмске приоритете и циљеве:

Приоритет 1 - Паметнији дунавски регион

Приоритет 2 - Зеленији дунавски регион са мање угљеника

Приоритет 3 - Друштвенији дунавски регион

Приоритет 4 - Боље управљање сарадњом у дунавском региону

О специфичним циљевима Програма можете прочитати више на програмској веб страни:

https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/priorities-objectives-2021-2027.

·         Заинтересованост за пријаву на други позив за достављање приједлога пројеката који ће бити објављен у октобру 2023.

·         Активно знање енглеског језика.

Број учесника је ограничен. Уз наведене критеријуме, у одабиру учесника обуке приоритет ће имати учесници чије организације/институције:

- немају искуство у имплементацији пројеката транснационалне сарадње

- раде у областима које су обухваћене програмским приоритетом 3 (друштвенији дунавски регион).

Програм обуке је обезбијеђен из пројекта техничке помоћи и бесплатан је за учеснике. Организатор сноси и трошкове смјештаја, на бази пуног пансиона, док путне трошкове сносе сами учесници.

Пријава се врши попуњавањем обрасца који је доступан на линку: ПРИЈАВА УЧЕШЋА , најкасније до 6. 8. 2023. године. Апликанти ће бити информисани о статусу својих пријава до 15. 8. 2023.

За додатна појашњења можете се обратити на имејл: nationalcontactpointbih-dtp@dei.gov.ba.