Дневни ред и листа полазника

Документ преглед
Дневни ред и Листа полазника вебинара: „Управљање пројектним циклусом и припрема пројеката за потребе програмирања претприступне помоћи Европске уније“ од 20 и 21.4 2021. године преглед
Дневни ред и листа полазника њебинара: „Програми територијалне сарадње“ од 24.3.2021. године преглед
Дневни ред и Листа полазника вебинара: „Комуницирање о процесу европских интеграција“ од 17.3.2021. године преглед
Дневни ред и Листа полазника вебинара: "Право Европске уније" од 12.3.2021. године преглед
Дневни ред и листа полазника вебинара:„Стратешко планирање у контексту програмирања претприступне помоћи Европске уније“ преглед
Дневни ред обуке и листа полазника вебинара Управљање пројектним циклусом и припрема пројеката за потребе програмирања претприступне помоћи Европске уније од 24 и 25.02.2021. године преглед
Дневни ред и Листа полазника вебинара: „Припрема специфичних докумената за коришћење претприступне помоћи Европске уније“ oд 22.2.2021.године преглед
Дневни ред и листа полазника њебинара Вјештине извјештавања за потребе процеса европских интеграција од 09.02.2021.године преглед
Дневни ред обуке - Програми територијалне сарадње - 16.10.2020. godine преглед
Дневни ред обуке - Превођење и редактура правних прописа у процесу европских интеграција - 29.10.2020. godine преглед
Дневни ред обуке - Преговарање у процесу приступања Европској унији - 01.12.2020. године преглед
Дневни ред обуке - Управљање пројектним циклусом и припрема пројеката за потребе програмирња претприступне помоћи - 03 - 04.12.2020. godine преглед
Дневни ред обуке - Програми територијалне сарадње - 09.12.2020. godine преглед
Документ преглед
Листа полазника - Програми територијалне сарадње - 16.10.2020. godine преглед
Листа полазника - Превођење и редактура правних прописа у процесу европских интеграција - 29.10.2020. godine преглед
Листа полазника - Преговарање у процесу приступања Европској унији - 01.12.2020. године преглед
Листа полазника - Управљање пројектним циклусом и припрема пројеката за потребе програмирња претприступне помоћи - 03 - 04.12.2020. godine преглед
Листа полазника - Програми територијалне сарадње - 09.12.2020. године преглед