Дневни ред и листа полазника

Документ преглед
Дневни ред обуке - Програми територијалне сарадње - 16.10.2020. godine преглед
Дневни ред обуке - Превођење и редактура правних прописа у процесу европских интеграција - 29.10.2020. godine преглед
Дневни ред обуке - Преговарање у процесу приступања Европској унији - 01.12.2020. године преглед
Дневни ред обуке - Управљање пројектним циклусом и припрема пројеката за потребе програмирња претприступне помоћи - 03 - 04.12.2020. godine преглед
Дневни ред обуке - Програми територијалне сарадње - 09.12.2020. godine преглед
Документ преглед
Листа полазника - Програми територијалне сарадње - 16.10.2020. godine преглед
Листа полазника - Превођење и редактура правних прописа у процесу европских интеграција - 29.10.2020. godine преглед
Листа полазника - Преговарање у процесу приступања Европској унији - 01.12.2020. године преглед
Листа полазника - Управљање пројектним циклусом и припрема пројеката за потребе програмирња претприступне помоћи - 03 - 04.12.2020. godine преглед
Листа полазника - Програми територијалне сарадње - 09.12.2020. године преглед