Dnevni red i lista polaznika

Dokument Pregled
nevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu europskih integracija" od 29.11.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Programi teritorijalne suradnje" od 23.11.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Evropska ekonomska integracija" od 17. i 18.11.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći EU" od 9. i 10.11.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: "Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći" od 27 i 28.10.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: Programi teritorijalne suradnje od 29.9.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Europske unije od 23.9.2021. godinee Pregled
Dnevni red i lista polaznika online obuke/webinara: Komuniciranje o procesu europskih integracija od 20.9.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika obuke : Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu europskih integracija 15.9.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara “Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva” od 01. - 02.07.2021.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Komuniciranje o procesu europskih integracija“ od 22.6.2021.godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Europske unije“ od 16.6.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Europske unije“ od 8 i 9.6.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara "Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu europskih integracija" od 6.3.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „EUropska ekonomska integracija“ od 26 i 27.52021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Pregovaranje u procesu pristupanja Europskoj uniji“ od 11.5.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Programi teritorijalne suradnje“ Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Europske unije“ od 20 i 21.4.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Programi teritorijalne suradnje“ od 24.3.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Komuniciranje o procesu europskih integracija“ od 17.3.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: "Pravo Europske unije" od 12.3.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Europske unije“ Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Europske unije od 24 i 25.2.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara: „Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Europske unije“ od 22.2.2021. godine Pregled
Dnevni red i lista polaznika webinara Vještine izvještavanja za potrebe procesa europskih integracija od 09.02.2021.godine Pregled
Dnevni red obuke - Programi teritorijalne suradnje - 16.10.2020. godine Pregled
Dnevni red obuke - Prevođenje i redaktura pravnih propisa u procesu europskih integracija - 29.10.2020. godine Pregled
Dnevni red obuke - Pregovaranje u procesu pristupanja Europskoj uniji - 01.12.2020. godine Pregled
Dnevni red obuke - Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programirnja pretpristupne pomoći - 03 - 04.12.2020. godine Pregled
Dnevni red obuke - Programi teritorijalne saradnje - 09.12.2020. godine Pregled
Dokument Pregled
Lista polaznika - Programi teritorijalne saradnje - 16.10.2020. godine Pregled
Lista polaznika - Prevođenje i redaktura pravnih propisa u procesu evropskih integracija - 29.10.2020. godine Pregled
Lista polaznika - Pregovaranje u procesu pristupanja Europskoj uniji - 01.12.2020. godine Pregled
Lista polaznika - Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programirnja pretpristupne pomoći - 03 - 04.12.2020. godine Pregled
Lista polaznika - Programi teritorijalne saradnje - 09.12.2020. godine Pregled