Dnevni red i lista polaznika

Dokument Pregled
Dnevni red obuke - Programi teritorijalne suradnje - 16.10.2020. godine Pregled
Dnevni red obuke - Prevođenje i redaktura pravnih propisa u procesu europskih integracija - 29.10.2020. godine Pregled
Dnevni red obuke - Pregovaranje u procesu pristupanja Europskoj uniji - 01.12.2020. godine Pregled
Dnevni red obuke - Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programirnja pretpristupne pomoći - 03 - 04.12.2020. godine Pregled
Dnevni red obuke - Programi teritorijalne saradnje - 09.12.2020. godine Pregled
Dokument Pregled
Lista polaznika - Programi teritorijalne saradnje - 16.10.2020. godine Pregled
Lista polaznika - Prevođenje i redaktura pravnih propisa u procesu evropskih integracija - 29.10.2020. godine Pregled
Lista polaznika - Pregovaranje u procesu pristupanja Europskoj uniji - 01.12.2020. godine Pregled
Lista polaznika - Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programirnja pretpristupne pomoći - 03 - 04.12.2020. godine Pregled
Lista polaznika - Programi teritorijalne saradnje - 09.12.2020. godine Pregled